+355 (0) 69 40 40 878 info@kodraestate.com

“KODRAESTATE”

Kush jemi ne ?!

 “Kodra Estate Services – KES”, shoqëri private – me një staf profesionistësh tepër të kualifikuar dhe me përvojë.

E pranishme kudo në Shqipëri me bashkëpunëtorët e saj të suksesshëm, në gamën e gjerë të shërbimeve të pasurive, konsulencave, ndërmjetësimeve, vlerësimeve të dëmeve në aksident, vlerësimeve mjedisore,  vlerësimeve të pasurive të paluajtshme & të luajtshme, në nivel kombëtar, por edhe jashtë kufijve të saj.

-Kodra Estate Services – “KES” operon bindshëm me klientët kudo ndodhen, duke ju ofruar lehtësi të mëdha shërbimi në pagesa, shpejtësi dhe kursim kohe.

Po largësia?! S’ka problem! Vijmë ne tek ju, jo ju tek ne! Mjafton sinjalizimi e mbi të gjitha bindja se po trokisni në derën e duhur!

– Me ne, pronat tuaja, gjithçka shisni e blini, vlerësohet realisht, duke ju çliruar nga çdo dilemë për investimin tuaj. Kjo së pari ju fal qetësi dhe siguri në jetën e aktivitetin tuaj të përditshëm, por më kryesorja, ju gjeneron ide të reja dhe bindje për investime të mëtejshme apo zhvillim të pronës e biznesit, sipas kërkesave të kohës. Vlerësojeni atë me “KES”

Sigurisht vlerësimet mjedisore janë të domosdoshme ligjërisht por edhe moralisht duke marrë shkas nga situatat jo dhe aq të mira të krijuara nga keqmenaxhimi dhe shfrytëzimi pa kriter i resurseve dhe sipërfaqeve të domosdoshme të hapësirave natyrore, kjo bën të nevojshëm një vlerësim mbi ndikimin në mjedis përpara se të kryhet një investim apo zhvillim në natyrë. Vlerësojeni atë me “KES”

Konkretisht, ju ofrojmë:

  1. Vlerësim të pasurive të paluajtshme.
  2. Vlerësim të linjave teknologjike & pajisjeve.
  3. Vlerësime të dëmeve motorike, dëme të pronës dhe shëndetit, në aksidente etj.
  4. Asistencë juridike për pasuritë e paluajtshme.
  5. Ndërmjetësim i shitjeve dhe blerjeve të pasurive të paluajtshme e të luajtshme.
  6. Vlerësim të ndikimit në mjedis dhe Auditim Mjedisor.
  7. Inxhinier Projektues, Zbatues, Gjeodet, Elektrik.
  8. Akte Kolaudimi dhe Supervizimi të objekteve të ndryshme.
  9. Ekspertë fiskalë.
  10. Auditime të brendshme financiare.

 

 

Ju na besoni, ne ju japim zgjidhje!


Na kontaktoni përmes numrit të kontaktit +355 (0) 69/68 40 40 878 
email-it tonë info@kodraestate.com   dhe faqes së  Web-it: www.kodraestate.com


MIRË SE ERDHËT NË KODRA ESTATE SERVICES – “KES”!