+355 (0) 69 40 40 878 info@kodraestate.com

Ç’farë është një vlerësim pasurie e luajtshme?

Një vlerësim prone/asetesh (qofshin këto mjete motorike dhe mekanike, linja prodhimi dhe përpunimi etj), është një vlerë/opinion i dhënë për një pronë, për të cilën i është kërkuar vlerësim një eksperti të licensuar.

Një vlerësim mbi një pronë, nuk tregon se domosdoshmërisht ajo pasuri do të këmbehet me vlerën e dhënë.