+355 (0) 69 40 40 878 info@kodraestate.com

Kush jemi ?

Kodra Estate Services – “KES” është një shoqëri e përbëre nga inxhinierë, ekonomistë e jurist, të cilët janë të fokusuar në një sërë fushash të lidhura kryesisht me pasuritë e paluajtshme. Kodra Estate Services – “KES” operon suksesshëm me klientët e saj, të cilëvë i ofron shërbime mbi pasuritë e paluajtshme.

Në një kohë shumë të shkurtër kemi arritur të realizojmë në mënyrë të suksesshme të gjitha objektivat e shoqërisë, kjo edhe në saj të bashkëpunëtorëve me të cilët operojmë në të gjithë territorin e vendit. Përmbushja e afateve dhe plotësimi i kritereve sipas standarteve më të larta, na ka dhënë besimin e institucioneve të ndryshme shtetërore, bankare dhe atyre private për shërbimin tonë mbi pasuritë e paluajtshme, kryesisht mbi vlerësimin e tyre. Ne ofrojmë shërbime cilësore duke ju kursyer kohë e para.

JU na besoni problemin tuaj, NE ju japim zgjidhje!

Ç'farë ofrojmë ?

Kodra Estate Services – “KES” ofron shërbime për secilin që do të kursejë në vlerë dhe në kohë, të realizojë idetë e tij dhe të investojë apo ta zhvillojë pronën e tij sipas kërkesave që ka, të vlerësoje një pasuri me vlerën reale të saj apo vlerësimin e dëmeve si pasoje e rrethanave të ndryshme.

Kodra Estate Services – “KES”, ju gjëndet në çdo kohë me një gamë të gjerë shërbimet:

 1. Vlerësim të pasurive të paluajtshme
 2. Vlerësim të linjave teknologjike & makineri
 3. Vlerësim të ndikimit në mjedis dhe auditim Mjedisor
 4. Vlerësime të dëmeve motorike, të dëmeve pasurore dhe shëndetit në aksident etj.
 5. Ndërmjetësim i shitjeve dhe blerjeve të pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme
 6. Asistencë juridike për pasuritë e paluajtshme
 7. Arkitekt
 8. Topograf
 9. Inxhinier Projektues, Zbatues, Gjeodet, Elektrik
 10. Akte kolaudimi dhe supervizimi të objekteve të ndryshme
 11. Arredues
 12. Ekspertë Fiskalë
 13. Auditime të brendshme financiare.

 

 

Njoftimet e fundit

Partnerët