+355 (0) 69 40 40 878 info@kodraestate.com

Kodra Estate Service, ka ushtruar dhe kryer aktivitetin e saj rregullisht duke respektuar legjislacionin në fuqi dhe pjesën teknike të ushtrimit të secilit profesion, në secilën nga fushat të cilat ajo mbulon kryesisht mbi shërbimet e pasurive të paluajtshme.

Korrektësia dhe serioziteti jonë në shërbimet që ne ofrojmë, na ka bërë që të jemi të rikërkuar nga klientët tanë, por dhe nga të tjerë, për t’i ofruar gamën e shërbimeve tona mbi pasuritë e paluajtshme.

Përmbushja e afateve dhe plotësimi i kritereve sipas standarteve, ka dhënë besimin e institucioneve të ndryshme shtetërore, bankare dhe atyre private për shërbimin tonë mbi pasurite e paluajtshme.